Privatumo politika

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Sutinku

Informacija klientams

UAB“ Lietuvos transportas“
Įm.k. 304438038
Žaliųjų ež. g. 20, Vilnius

UAB“Lietuvos transportas“ toliau vadinama „Taxi.lt“

Užsisakęs automobilį per mobilią programėlę Taxi.lt  už kiekvieną kelionę klientas susigrąžina 2 procentus, kuriuos gali kaupti ir panaudoti atsiskaitant už sekančias keliones.

Kreditų panaudojimo instrukcija:

Kad kaupti ir panaudoti kreditus, pradžioje turite parsisiųsti mūsų programėlę Taxi.lt, užsakinėti per ją automobilį. Jei norite panaudoti sukauptus kreditus tai užsakant automobilį per programėlę Taxi.lt turite pažymėti, kad norėsite panaudoti sukauptus kreditus. Pasibaigus kelionei kreditai nusirašys automatiškai, vairuotojo plančetėje atsidarys langas (Jūsų programėlėje analogiškai), kuriame bus parašyta raudonu šriftu kiek jums reikia primokėti grynais pinigais ( jei jūsu sukaupti kreditai pilnai padengs važiavimo kainą tai bus parašyta, kad “Viso mokėti 0.00”)

Pasirinkti, kad norite panaudoti kreditus, reikėtu užsakymo lange paspausti ant ikonėlės mygtuko „Daugiau“ – „Mokėjimo būdai“ ir ten pažymėti.

Už daugiavieti automobilį priemoka 3 eurai (trys eurai)

Piko metu, nakties metu, savaitgali ir švenčių metu kaina už pravažiavimą gali didėti!

Užsakant laikui taikomas papildomas mokestis 3 eurai

________________________________________________________________________________________________________________________

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Sąvokos ir nuorodos

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas,Reglamentas (ES) 2016/679, – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuriam priklauso asmens duomenys.

Duomenų valdytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas veikia laikydamasis duomenų valdytojo nurodymų.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Nuostatos ir sąlygos keleiviams

Šiose Bendrosiose nuostatose ir sąlygose pateikiamos nuostatos ir sąlygos, taikomos ir kuriomis reglamentuojamas “Taxi.lt” programėlės naudojimas – technologijos, kuria keleiviai sujungiami su vairuotojais, kad jie galėtų mieste judėti efektyviau. Kad galėtumėte naudotis „Taxi.lt“ programėle, privalote sutikti su nuostatomis ir sąlygomis, kurios pateikiamos toliau.
1. Naudojimasis „Taxi.lt“ programėle
1.1 „Taxi.lt“ ar platformą valdanti įmonė teikia informacinės visuomenės paslaugą, bet neteikia transporto paslaugų. Transporto paslaugas teikia vairuotojai pagal sutartį (su jumis) dėl keleivių vežimo ar pavėžėjimo. Vairuotojai teikia transporto paslaugas nepriklausomai (asmeniškai arba per įmonę), kaip ekonominių ir profesionalių paslaugų teikėjai. Ginčai, kylantys dėl vartotojų teisių, teisinių įsipareigojimų ar įstatymų, kurie taikytini transporto paslaugų teikimui, bus sprendžiami tarp keleivių ir vairuotojų. Duomenys apie vairuotojus ir jų transporto paslaugą pateikiami „Taxi.lt“ programėlėje, o kvitai už keliones nusiunčiami SMS, į telefono numerį iš kurio buvo kviestas automobilis.
1.2 Naudodamiesi „Taxi.lt“ programėle, galite pasirinkti, ar norite mokėti vairuotojui už transporto paslaugą, ar naudotis „Taxi.lt“ mokėjimu programėle. Mokėjimai už „Taxi.lt“ verslo keliones tvarkomi pagal atskirą sutartį dėl verslo kelionių. Kai privaloma pagal įstatymą, į kelionės mokesčius įeina taikytini mokesčiai. Į kelionės mokesčius gali įeiti kiti taikytini mokesčiai, rinkliavos ir (arba) priemokos, įskaitant užsakymo mokestį, savivaldybių rinkliavas, oro uostų priemokas arba apdorojimo mokesčius už padalytus mokėjimus.
1.3 Įdiegiant „Taxi.lt“ programėlę, keleivio mobiliojo telefono numeris yra susiejamas su atitinkamo „Taxi.lt“ naudotojo paskyra ir įtraukiamas į mūsų duomenų bazę. Jeigu jūs nebesinaudojate savo mobiliuoju numeriu, privalote per 7 dienas informuoti „Taxi.lt“, kad mes jūsų paskyros duomenis padarytume anoniminius. Jeigu neinformuojate mūsų apie numerio pasikeitimą, jūsų mobiliojo ryšio operatorius gali šį numerį priskirti kitam asmeniui, kuris naudodamasis „Taxi.lt“ programėle galės matyti jūsų duomenis.
2. Reklaminiai kodai
2.1 „Taxi.lt“ gali siųsti jums reklaminius kodus (Kuponus). Reklaminių kodų (Kuponu) kreditai gali būti taikomi mokėjimams užbaigus kelionę ar kitoms funkcijoms ar naudai, susijusiai su paslauga ir (arba) trečiųjų šalių paslauga; kodams (Kuponams) gali būti taikomos papildomos sąlygos, kurios nustatomos kiekvieno reklaminio kodo (Kupono) atveju. Reklaminių kodų galiojimo datos bus nurodomos programėlėje, kai prie savo paskyros priskirsite reklaminį kodą (Kuponą).
2.2 Jeigu jūsų kelionės suma viršija iškeičiamą kreditą, priskirtą jūsų kelionei, likutinę sumą teks primokėti grynais arba bankine korte, kuria turite pridėti prie programėlės Taxi.lt.Reklaminis kodas (Kuponas) galioja tik vienam važiavimui, jo negalima perkelti kitam važiavimui / kelionei, todėl vėliau jis anuliuojamas. Kelionės metu gali būti panaudotas tik vienas reklaminis kodas(Kuponas). 2.3 „Taxi.lt“ pasilieka teisę dėl bet kokios priežasties bet kuriuo metu panaikinti bet kokį reklaminį kodą(Kuponą).
3. Mokėjimas „Taxi.lt“ programėle
3.1 Jūs galite sumokėti už transporto paslaugas grynais pinigais, kortele, reklaminiu kodu (Kuponu), sudarant debetinę komercinę sutartį. Teikdama mokėjimo „Taxi.lt“ programėle paslaugą, „Taxi.lt“ veikia kaip komercinis transporto paslaugų teikėjų agentas. Kaip keleivis, jūs privalote užtikrinti, kad įvyktų mokėjimas ir kad sąskaitoje būtų pakankamai lėšų mokant pridėta bankinę kortele prie programėlės Taxi.lt.
3.2 Atliekant mokėjimus už transporto paslaugas „Taxi.lt“ programėle, „Taxi.lt“ neatsako už galimus trečiųjų šalių mokesčius (pvz., mobiliojo ryšio operatorių, banko mokesčius). Šie paslaugų teikėjai, apdorodami mokėjimus, atliekamus „Taxi.lt“ programėle, gali taikyti papildomus mokesčius. „Taxi.lt“ neatsako už tokius mokesčius ir išsižada bet kokios su tuo susijusios atsakomybės. Jūsų mokėjimo metodui taip pat gali būti taikomos papildomos nuostatos ir sąlygos, kurias taiko trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjas; prieš pasirinkdami mokėjimo metodą, peržiūrėkite šias nuostatas ir sąlygas.
3.3. Pridėjus bankinę kortelę prie programėlės, banko tarpininko bus nuskaičiuotas 0.1 Eur (dešimt centų) mokestis, kuris susijes su bankinės kortelės aktyvumo patikrinimu.
4. Transporto paslaugų užsakymas ir atšaukimas
4.1 Jeigu jūs užsisakėte transporto paslaugą, o vairuotojas sutiko atlikti darbą, tuomet laikoma, kad transporto paslauga užsakyta.
4.2 Kai vairuotojas patvirtina, kad įvykdys jūsų kelionę, jūs sudarysite atskirą sutartį su vairuotoju dėl kelionės teikimo tokiomis nuostatomis ir sąlygomis, dėl kurių sutariate su vairuotoju. „Taxi.lt“ ar ją valdanti įmonė nevykdo kelionių ir nėra jūsų sutartis su atitinkamu vairuotoju šalis.
4.3 Užsakytos transporto paslaugos atšaukimas yra laikomas situacija, kai vairuotojas atsakė į jūsų užklausą, o jūs vėliau atmetate, atšaukiate arba atsisakote transporto paslaugos. Kai transporto paslaugos užklausa yra atšaukiama jums gali būti taikomas atšaukimo mokestis.
4.4 Jeigu jūs atšaukiate transporto paslaugos užklausą vėliau kelis kartus per 48 valandas, neispėdami mes galime laikinai užblokuoti jūsų paskyrą.
4.5 Kai vairuotojas informuoja keleivį apie transporto priemonės atvykimą į nustatytą vietą, o keleivis ar žmonės, kuriems transportas buvo užsakytas, neatvyksta prie transporto priemonės per tam tikrą laiką, nurodytą „Taxi.lt“ programėlėje ar atsiųstame SMS pranešime, užklausa laikoma atšaukta. Patekus į automobilių spūstį ar sugedus automobiliui vairuotojas gali nuspręsti atšaukti jūsų užklausą; atkreipiame dėmesį, kad „Taxi.lt“ ar įmonė reguliuojanti šia platformą už tokias situacijas neatsako.
4.6 Kai vairuotojas atvyksta ir atsiunčia jums pranešimą, kad atvyko, „Taxi.lt“ programėlė gali pradėti skaičiuoti mokestį už laukimo laiką pagal įkainius, nurodytus „Taxi.lt“ programėlėje.
4.7 Jeigu jūs užsisakote transporto paslaugą naudodamiesi „Taxi.lt“ programėle ir padarote žalos vairuotojo transporto priemonei ar jos įrangai (arba suteršdami, ištepdami transporto priemonę), vairuotojas turi teisę reikalauti jūsų sumokėti 50 eurų baudą.
5. Atsakomybė
5.1 Kadangi „Taxi.lt“ programėlė yra informacinės visuomenės paslauga (ryšio priemonė) tarp keleivių ir vairuotojų, mes negalime garantuoti ar prisiimti atsakomybės už kokybę ar defektų nebuvimą teikiant transporto paslaugas. Kadangi naudojimasis „Taxi.lt“ programėle užsakant transporto paslaugas priklauso nuo vairuotojų elgesio, „Taxi.lt“ negarantuoja, kad jūs visuomet gausite pasiūlymų dėl transporto paslaugų teikimo.
5.2 „Taxi.lt“ programėlė nesiūlo ir netarpininkauja dėl transporto paslaugų keleiviams. Tai taip pat nėra transporto agentūros tarnyba, skirta surasti keleivių transporto paslaugų teikėjams. „Taxi.lt“ programėlė yra naudojama kaip priemonė organizuoti transporto paslaugų teikimą.
5.3 „Taxi.lt“ programėlės užsakymams netaikoma vartotojo teisė į pinigų grąžinimą. Prašydami pinigų grąžinimo už transporto paslaugą, jūs neatsiribojate nuo sutarties, pagal kurią buvo užsakytas transporto paslaugos teikimas.
5.4 „Taxi.lt“ programėlė yra pateikiama „tokia, kokia yra“ ir „kaip pasiekiama“. „Taxi.lt“ netvirtina ir negarantuoja, kad „Taxi.lt“ programėlės pasiekiamumas bus nepertraukiamas ar be klaidų. Įvykus programinės įrangos gedimams, mes stengsimės ištaisyti juos kaip įmanoma greičiau, tačiau turėkite galvoje, kad programėlės veikimas gali būti apribotas dėl atsitiktinių techninių klaidų ir mes negalime garantuoti, kad programėlė veiks visuomet, pavyzdžiui, paslauga gali nutrūkti ekstremalios situacijos atveju.
5.5 „Taxi.lt“, jos atstovai, direktoriai ir darbuotojai nėra atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą, kurios galite patirti naudodamiesi „Taxi.lt“ programėle arba pasikliaudami kelione, dėl kurios sutarta per „Taxi.lt“ programėlę, įskaitant, bet neapsiribojant: tiesioginiais ar netiesioginiais nuosavybės nuostoliais ar piniginiais nuostoliais, pelno praradimu, verslo praradimu, sutarčių, kontaktų, prestižo, reputacijos ir kitais nuostoliais, atsirandančiais dėl veiklos pertraukimo, duomenų praradimo ar netikslumo; taip pat kitokiais nuostoliais ar žala. „Taxi.lt“ neatsako už vairuotojo veiksmus ar neveiklumą, taip pat neatsako už nuostolius, kurių vairuotojas sukelia keleiviams. 6.8 „Taxi.lt“ gali iš karto nutraukti jūsų naudojimąsi „Taxi.lt“ programėle, jeigu jūs pažeisite šias Bendrąsias nuostatas ir sąlygas
6. Bendrųjų nuostatų ir sąlygų pakeitimai
6.1 Atlikus bet kokius svarbius bendrųjų nuostatų ir sąlygų pakeitimus, jūs būsite informuoti elektroniniu paštu arba „Taxi.lt“ programėlės pranešimais. Jei toliau naudositės „Taxi.lt“ programėle, tai reikš, kad sutinkate su pakeitimais.
7. Baigiamosios nuostatos
Bendrosios nuostatos ir sąlygos bus reglamentuojamos ir aiškinamos bei vykdomos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Jeigu atitinkamo ginčo dėl Bendrųjų nuostatų ir sąlygų negalima išspręsti derybomis, tuomet ginčas bus galutinai sprendžiamas teisme.
8. Visos aukčiau nurodytos nuostatos ir salygos galioja ir užsakius paslaugas per skambučių centrą.

Privatumo politika

TAXI.LT privatumo politika keleiviams

Taxi.lt  paslaugų naudotojai duoda savo sutikimą asmens duomenų tvarkymui kai diegiant Taxi.lt  programėlę paspaudžia mygtuką „PATVIRTINTI“.

Taxi.lt  renka ir tvarko tik asmens duomenis, kuriuos naudotojai pateikia diegiant ir naudojant Taxi.lt  programinę įrangą. Taksi/Pavežimo keleivio duomenų dėl jo/jos geografinės padėties atskleidimas yra Taxi.lt paslaugų naudojimo išankstinė sąlyga.

Žemiau paaiškiname kaip Taxi.lt renka ir naudoja asmens duomenis programinėje įrangoje:

Kuriuos asmens duomenis mes renkame ir tvarkome?

Programinės įrangos naudotojo telefono numeris, atsiliepimai

Taksi/Pavežimo keleivio geografinė padėtis, taksi/pavežimo paslaugų teikimo laikas, ir atvykimo vieta;

Įrenginio, kuriame įdiegta Taxi.lt  programinė įranga, identifikavimo duomenys;

Asmens duomenų rinkimo tikslas

Mes renkame ir tvarkome asmens duomenis siekiant nustatyti taksi/pavežimo keleivio ir taksi/pavežėjo paslaugų teikėjo atitikimą;

Mes perduodame duomenis apie taksi/pavežimo keleivio geografinę padėtį ir telefono numerį taksi/pavežimo paslaugų teikėjui tam, kad paslaugų teikėjas galėtų teikti taksi/pavežimo paslaugas keleiviui, gauti SMS prisijungimui prie sistemos reikalinga kodą;

Mes renkame duomenis dėl geografinės padėties tik jei Taxi.lt programinė įranga buvo aktyvuota;

Duomenų dėl geografinės padėties rinkimas sustabdomas po to, kai Taxi.lt programinė įranga yra uždaryta naudotojo įrenginyje.

Mes naudojame kontaktinius duomenis tam, kad informuoti klientus apie Taxi.lt  paslaugų atnaujinimus;

Asmens duomenų atskleidimas tretiesiems asmenims

Mes neatskleisime Taxi.lt  naudotojų asmens duomenų ar geografinės padėties bet kokiems tretiesiems asmenims ar valstybės institucijoms, išskyrus atvejus kai asmuo, reikalaujantis duomenų atskleidimo turi tam teisinį pagrindą vadovaujantis atitinkamos šalies teisės aktais.

Už laikų neatvykusį ar visiškai neatvykusi taksi automobilį atsako vairuotojas-verslininkas

Ši privatumo politika taikoma ir iškvietus automobilį telefonu.

Privatumo politika vairuotojams

Norėdami teikti taksį/pavežimo paslaugas, mes priskiriame prie Jūsų paskyros Jūsų telefono ar planšetės ID numerį, tai reikalinga siekiant įsitikinti, jog nurodytas įrenginys priklauso Jums.

Kuriuos vairuotoju duomenis mes renkame ir tvarkome?

Taksi automobilio geografinė padėtis, taksi paslaugų teikimo laikas ir vieta;

Įrenginio, kuriame įdiegta Taxi.lt  programinė įranga, identifikavimo duomenys;

Vairuotoju duomenų rinkimo tikslas

Mes renkame ir tvarkome vairuotoju duomenis siekiant nustatyti taksi/pavežimo automobilio ir taksi/pavežimo paslaugų teikėjo atitikimą;

Mes perduodame duomenis dėl taksi/pavežimo automobilio geografinės padėties ir telefono numerio klientui tam, kad klientas galėtų gauti taksį/pavežimo paslaugas;

Mes naudojame kontaktinius duomenis tam, kad informuoti klientus apie Taxi.lt  paslaugų atnaujinimus;

Asmens duomenų atskleidimas tretiesiems asmenims

Mes neatskleisime Taxi.lt  naudotojų asmens duomenų ar geografinės padėties bet kokiems tretiesiems asmenims ar valstybės institucijoms, išskyrus atvejus kai asmuo, reikalaujantis duomenų atskleidimo turi tam teisinį pagrindą vadovaujantis atitinkamos šalies teisės aktais.