Privatumo politika

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Sutinku

Informacija klientams

Užsisakęs automobilį per mobilią programėlę Taxi.lt  už kiekvieną kelionę klientas susigrąžina 2 procentus, kuriuos gali kaupti ir panaudoti atsiskaitant už sekančias keliones.

Kreditų panaudojimo instrukcija:

Kad kaupti ir panaudoti kreditus, pradžioje turite parsisiųsti mūsų programėlę Taxi.lt, užsakinėti per ją automobilį. Jei norite panaudoti sukauptus kreditus tai užsakant automobilį per programėlę Taxi.lt turite pažymėti, kad norėsite panaudoti sukauptus kreditus. Pasibaigus kelionei kreditai nusirašys automatiškai, vairuotojo plančetėje atsidarys langas (Jūsų programėlėje analogiškai), kuriame bus parašyta raudonu šriftu kiek jums reikia primokėti grynais pinigais ( jei jūsu sukaupti kreditai pilnai padengs važiavimo kainą tai bus parašyta, kad “Viso mokėti 0.00”)

Pasirinkti, kad norite panaudoti kreditus, reikėtu užsakymo lange paspausti ant ikonėlės mygtuko „Daugiau“ – „Mokėjimo būdai“ ir ten pažymėti.

Už daugiavieti automobilį priemoka 3 eurai (trys eurai)

Piko metu, nakties metu, savaitgali ir švenčių metu kaina už pravažiavimą gali didėti!

Užsakant laikui taikomas papildomas mokestis 3 aurai

________________________________________________________________________________________________________________________

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Sąvokos ir nuorodos

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas,Reglamentas (ES) 2016/679, – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuriam priklauso asmens duomenys.

Duomenų valdytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas veikia laikydamasis duomenų valdytojo nurodymų.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Privatumo politika

TAXI.LT privatumo politika keleiviams

Taxi.lt  paslaugų naudotojai duoda savo sutikimą asmens duomenų tvarkymui kai diegiant Taxi.lt  programėlę paspaudžia mygtuką „PATVIRTINTI“.

Taxi.lt  renka ir tvarko tik asmens duomenis, kuriuos naudotojai pateikia diegiant ir naudojant Taxi.lt  programinę įrangą. Taksi/Pavežimo keleivio duomenų dėl jo/jos geografinės padėties atskleidimas yra Taxi.lt paslaugų naudojimo išankstinė sąlyga.

Žemiau paaiškiname kaip Taxi.lt renka ir naudoja asmens duomenis programinėje įrangoje:

Kuriuos asmens duomenis mes renkame ir tvarkome?

Programinės įrangos naudotojo telefono numeris, atsiliepimai

Taksi/Pavežimo keleivio geografinė padėtis, taksi/pavežimo paslaugų teikimo laikas, ir atvykimo vieta;

Įrenginio, kuriame įdiegta Taxi.lt  programinė įranga, identifikavimo duomenys;

Asmens duomenų rinkimo tikslas

Mes renkame ir tvarkome asmens duomenis siekiant nustatyti taksi/pavežimo keleivio ir taksi/pavežėjo paslaugų teikėjo atitikimą;

Mes perduodame duomenis apie taksi/pavežimo keleivio geografinę padėtį ir telefono numerį taksi/pavežimo paslaugų teikėjui tam, kad paslaugų teikėjas galėtų teikti taksi/pavežimo paslaugas keleiviui, gauti SMS prisijungimui prie sistemos reikalinga kodą;

Mes renkame duomenis dėl geografinės padėties tik jei Taxi.lt programinė įranga buvo aktyvuota;

Duomenų dėl geografinės padėties rinkimas sustabdomas po to, kai Taxi.lt programinė įranga yra uždaryta naudotojo įrenginyje.

Mes naudojame kontaktinius duomenis tam, kad informuoti klientus apie Taxi.lt  paslaugų atnaujinimus;

Asmens duomenų atskleidimas tretiesiems asmenims

Mes neatskleisime Taxi.lt  naudotojų asmens duomenų ar geografinės padėties bet kokiems tretiesiems asmenims ar valstybės institucijoms, išskyrus atvejus kai asmuo, reikalaujantis duomenų atskleidimo turi tam teisinį pagrindą vadovaujantis atitinkamos šalies teisės aktais.

Už laikų neatvykusį ar visiškai neatvykusi taksi automobilį atsako vairuotojas-verslininkas

Ši privatumo politika taikoma ir iškvietus automobilį telefonu.

Privatumo politika vairuotojams

Norėdami teikti taksį/pavežimo paslaugas, mes priskiriame prie Jūsų paskyros Jūsų telefono ar planšetės ID numerį, tai reikalinga siekiant įsitikinti, jog nurodytas įrenginys priklauso Jums.

Kuriuos vairuotoju duomenis mes renkame ir tvarkome?

Taksi automobilio geografinė padėtis, taksi paslaugų teikimo laikas ir vieta;

Įrenginio, kuriame įdiegta Taxi.lt  programinė įranga, identifikavimo duomenys;

Vairuotoju duomenų rinkimo tikslas

Mes renkame ir tvarkome vairuotoju duomenis siekiant nustatyti taksi/pavežimo automobilio ir taksi/pavežimo paslaugų teikėjo atitikimą;

Mes perduodame duomenis dėl taksi/pavežimo automobilio geografinės padėties ir telefono numerio klientui tam, kad klientas galėtų gauti taksį/pavežimo paslaugas;

Mes naudojame kontaktinius duomenis tam, kad informuoti klientus apie Taxi.lt  paslaugų atnaujinimus;

Asmens duomenų atskleidimas tretiesiems asmenims

Mes neatskleisime Taxi.lt  naudotojų asmens duomenų ar geografinės padėties bet kokiems tretiesiems asmenims ar valstybės institucijoms, išskyrus atvejus kai asmuo, reikalaujantis duomenų atskleidimo turi tam teisinį pagrindą vadovaujantis atitinkamos šalies teisės aktais.