Privacy policy

Privacy policy body

Privacy policy button

Terms and conditions

Šiomis Bendrosiomis sąlygomis apibrėžiamos pagrindinės naudojimosi „Taxi.lt” paslaugomis sąlygos. Norėdami teikti pavežėjimo ar vežėjo paslaugas per „Taxi.ltdriver” platformą, privalote sutikti su toliau pateiktomis sąlygomis.

 
Example contract of a businessman

 

 1. APIBRĖŽIMAI

1.1. „Taxi.lt” (taip pat vadinami „mes”, „mūsų” , “Taxiltdriver”)  platformos teikimą ir palaikymą, per programėlę atliekamus mokėjimus, pagalbą klientams, vairuotojo ir keleivio komunikavimą ir kitas panašias paslaugas.

1.2. „Taxi.lt” programėlė(taip pat vadinami „mes”, „mūsų” , “Taxiltdriver”)   – išmaniojo telefono, plančetinio kompiuterio arba interneto programėlė, skirta vairuotojams ir klientams pateikti ir priimti prašymus dėl pavežėjimo/vežėjo paslaugų.

1.3. „Taxi.lt” platforma – technologija, sujungianti keleivius ir vairuotojus ir padedanti jiems patogiau keliauti.

1.4. Keleivis – asmuo, prašantis pavežėjimo/vežėjo paslaugų per „Taxi.lt” platformą.

1.5. Vairuotojas (taip pat vadinamas „jūs”) – asmuo, teikiantis pavežėjimo/vežimo paslaugas per „Taxi.lt” platformą. Kiekvienam vairuotojui suteikiama asmeninė „Taxi.lt” vairuotojo paskyra, per kurią jis gali naudotis „Taxi.lt” programėle ir „Taxi.lt” platforma.

1.6. Sutartis –tai susitarimas tarp taxi.lt ir vairuotojo dėl vežėjo/pavežimo paslaugų suteikimo, šią sutartį tarp vairuotojo ir „Taxi.lt“, dėl „Taxi.lt“ paslaugų naudojimo sudaro:

1.6.1. šios Bendrosios sąlygos;

1.6.2. specialios sąlygos nurodytos „Taxi.lt“ programėlėje, pvz., informacija dėl kainos ar paslaugos aprašymas;

1.6.3. Gairės vairuotojui;

1.6.4. kitos sąlygos nurodytos šioje Sutartyje, kurios gali būti reguliariai peržiūrimos ir keičiamos. Bei papildomos sąlygos ar dokumentai, nurodyti šiame dokumente arba dėl kurių vairuotojas ir „Taxi.lt” susitars ateityje.

1.7. Mokestis – mokestis, kurį keleivis privalo sumokėti vairuotojui už vežėjo/pavežėjimo paslaugų suteikimą.

1.8. „Taxi.lt” mokestis – mokestis, kurį vairuotojas privalo sumokėti „Taxi.lt” už naudojimąsi „Taxi.lt” platformą.

1.9. Per programėlę atliekamas mokėjimas – atsiskaitymas kortele, per operatorių ir kiti mokėjimo būdai (sutartiniai klientai ir kt.), kuriais keleivis atsiskaito už pavežėjimo/vežimo paslaugas per „Taxi.lt programėlę.

1.10. „Taxi.lt” vairuotojo paskyra – pavežėjimo/vežėjo paslaugų teikimo laikotarpiu suteikta prieiga prie svetainės, kurioje saugoma informacija ir dokumentai, susiję su naudojimusi „Taxi.lt” paslaugomis, įskaitant buhalterinius dokumentus. Vairuotojas prie „Taxi.lt” vairuotojo paskyros gali prisijungti adresu www.driver.taxi.lt, įvedęs savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

1.11. Pavežėjimo/vežėjo paslaugos – transporto paslauga, kurią Vairuotojas teikia Keleiviui, prieš tai patvirtinęs jo prašymą per „Taxi.lt” programėlę.

1.12. Mokėjimų operatorius – MyPos, pvz., atstovas atsakingas už technine pagalbą tiekiant mokėjimų paslaugas, taip palengvinant Taxi.lt vardu vykdomus mokėjimus ir/ar atsiskaitymus. Mokėjimų partneris taip pat gali svarstyti ir priimti nutarimus, dėl bet kokių skundų, kylančių dėl Taxi.lt atliekamų mokėjimų.

 1. SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Prieš naudodamiesi „Taxi.lt” paslaugomis, privalote prisiregistruoti pateikdami reikalaujamą informaciją registracijos paraiškoje, kurį rasite svetainėje, ir įkelti mūsų prašomus dokumentus. Galite registruotis kaip juridinis arba fizinis asmuo. Sėkmingai užpildžius registracijos paraišką, suteiksime jums asmeninę paskyrą, prie kurios galėsite prisijungti naudodami vartotojo vardą ir slaptažodį. Registracijos proceso pabaigoje paspausdami mygtuką „Registruotis” („Sign up“), pareiškiate ir užtikrinate, kad pagal galiojančius teisės aktus turite teisę sudaryti sutartį su mumis dėl naudojimosi „Taxi.lt” platforma pavežėjimo/vežimo paslaugoms teikti; atidžiai išstudijavote, visiškai suprantate ir sutinkate būti saistomi šių Bendrųjų sąlygų, įskaitant visus įsipareigojimus, kylančius iš šio dokumento ir sutarties; visa informacija, kurią pateikėte mums yra tiksli, teisingai ir išsami; visuomet užtikrinsite „Taxi.lt” vairuotojo paskyros duomenų tikslumą ir profilio informacijos naujumą; neleisite kitiems asmenims naudotis savo „Taxi.lt” vairuotojo paskyra, neperduosite ir neatiduosite jos kitiems asmenims; nenaudosite „Taxi.lt” paslaugų neleistinais ar neteisėtais tikslais ir nekelsite kliūčių tinkamam „Taxi.lt” paslaugų vykdymui; visuomet visiškai laikysitės visų įstatymų ir teisės aktų, taikomų valstybėje, kurioje teikiate pavežėjimo/vežėjo paslaugas, įskaitant (bet neapsiribojant) įstatymus, reglamentuojančius keleivių pavežėjimo/vežėjo paslaugas.

2.2. Registracijos metu pildydami mokėjimo informaciją privalote pateikti savo banko duomenis. Jei esate juridinis asmuo, privalote įrašyti bedrovės banko sąskaitos numerį. Mes per programėlę atliktus mokėjimus galime pervesti į jūsų nurodytą banko sąskaitą. Mes neatsakome už neteisingai atliktus pinigų pavedimus nurodžius neteisingus banko duomenis.

2.3. Pateikę registracijos paraišką, gausite el. laišką su papildomomis sąlygomis, kurias privalote išpildyti norėdami naudotis “Taxi.lt” paslaugomis. Šios sąlygos gali apimti informacijos apie teistumą pateikimą, galiojančias vairuotojo teises, patenkinamą transporto priemonės techninę būklę, mokymo kursų baigimą, GPS palaikantį mobiliųjų prietaisą ir kitas minėtame el. laiške nurodytas sąlygas. Neatitikus pateiktų reikalavimų ir sąlygų, sutartis gali būti nutraukta, o teisė naudotis „Taxi.lt” paslaugomis atšaukta.

2.4. „Taxi.lt” vairuotojo paskyros registracija esant transporto priemonių parko valdytoju. Sudarius atskirą sutartį, transporto priemonių parko valdytojas gali užregistruoti paskyras savo darbuotojams ir (arba) paslaugų teikėjams. Tokiu atveju transporto priemonių parko valdytojas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai ir (arba) paslaugų teikėjai atitiktų Bendrųjų sąlygų, Sutarties ir tolesnių susitarimų reikalavimus bei sutinka laikytis ir būti saistomi juose išdėstytų sąlygų ir įsipareigojimų. Transporto priemonių parko valdytojas ir jo darbuotojai ir (arba) paslaugų teikėjai lieka solidariai atsakingi už darbuotojo ir (arba) paslaugų teikėjo atliktus pažeidimus.

 1. TEISĖ NAUDOTIS „Taxi.lt” PROGRAMĖLE IR „Taxi.lt” VAIRUOTOJO PASKYRA

3.1. Leidimas naudotis „Taxi.lt” programėle ir „Taxi.lt” vairuotojo paskyra. Suteikiame jums leidimą naudotis „Taxi.lt” programėle ir „Taxi.ltdriver” vairuotojo paskyra. Leidimas nesuteikia jums teisės perleisti jo tretiesiems asmenims ar perduoti jiems savo teises. Neatsižvelgiant į tai, kas išdėstyta prieš tai ir jei taip susitarta atskirai, transporto priemonių parkų valdytojai gali perleisti leidimą naudotis „Taxi.lt” programėle ir „Taxi.ltdriver” vairuotojo paskyra savo transporto priemonių parko nariams.

3.2. Naudojantis „Taxi.lt” programėle ir (arba) „Taxi.lt” vairuotojo paskyra draudžiama: mėginti išgauti „Taxi.lt” programėlės, „Taxi.ltdriver” vairuotojo paskyros ar kitos „Taxi.lt” programinės įrangos pradinį kodą; bet kokiu būdu ar forma keisti „Taxi.lt” programėlę ar „Taxi.ltdriver” vairuotojo paskyrą arba naudoti pakeistas „Taxi.lt” programėlės arba „Taxi.ltdriver” vairuotojo paskyros versijas; perduoti virusais užkrėstus, sugadintus failus ar kitas programas, kurios galėtų pakenkti ar neigiamai paveikti „Taxi.lt” platformos veikimą; mėginti neleistinai prisijungti prie „Taxi.lt” programėlės, „Taxi.ltdriver” vairuotojo paskyros ar kitų „Taxi.lt” paslaugų.

3.3. Šiuo dokumentu suteikiamas leidimas automatiškai atšaukiamas nutraukus sutartį. Nutraukus sutartį, privalote nedelsdami liautis naudotis „Taxi.lt” programėle ir „Taxi.ltdriver” vairuotojo paskyra, o mes turime teisę be išankstinio įspėjimo užblokuoti ir ištrinti vairuotojo paskyrą.

 1. VEŽĖJO/PAVEŽĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS

4.1. Vairuotojo įsipareigojimai. Užtikrinate, kad vežimo/pavežėjimo paslaugas teiksite pagal Bendrąsias sąlygas, Sutartį bei šalies, kurioje teikiate vežėjo/pavežėjimo paslaugas, įstatymus ir teisės aktus. Įsidėmėkite, kad prisiimate visišką atsakomybę už vietos įstatymų ir teisės aktų pažeidimus, įvykdytus teikiant vežėjo/pavežėjimo paslaugas.

4.2. Privalote turėti visus vežėjo/pavežėjimo paslaugoms teikti būtinus pažymėjimus (įskaitant galiojantį vairuotojo pažymėjimą), leidimus, automobilio draudimą, civilinės atsakomybės draudimą (jei taikoma), registracijos dokumentus, sertifikatus ir kitus dokumentus, reikalaujamus atitinkamoje jurisdikcijoje. Įsipareigojate pasirūpinti visų minėtų dokumentų galiojimu. „Taxi.lt” pasilieka teisę pareikalauti pavirtinti, kad turite atnaujinimui pateikti visas būtinus pažymėjimus, leidimus, patvirtinimus, įgaliojimus, registracijos dokumentus ir sertifikatus arba pateikti patvirtinimus, kad turite šiuos dokumentus.

4.3. Privalote pavežėjimo paslaugas teikti profesionaliai, laikydamiesi šių paslaugų teikimui taikomos verslo etikos, bei stengtis keleivio prašymą išpildyti atsižvelgdami į jo interesus. Be kitų dalykų,  privalote vežti keleivį jam pigiausiu maršrutu, nebent keleivis tiesiogiai išreiškia kitokį pageidavimą;  negalite sustoti neleistinoje vietoje;  negalite transporto priemonėje vežti kitų keleivių, išskyrus keleivį ir jį lydinčius asmenis;  privalote laikytis taikomų kelių eismo įstatymų ir taisyklių, t. y. draudžiama atlikti veiksmus, galinčius trukdyti vairavimui arba eismo sąlygų suvokimui, įskaitant telefono laikymą rankoje transporto priemonei judant.

4.4. Turite išimtinę teisę nuspręsti, kada norite teikti vežėjo/pavežėjimo paslaugas. Keleivių prašymus dėl vežėjo/pavežėjimo paslaugų priimate, atmetate arba ignoruojate savo nuožiūra.

4.5. Išlaidos, patiriamos teikiant vežėjo/pavežėjimo paslaugas. Privalote savo sąskaita pasirūpinti visa įranga ir priemonėmis, būtinomis vežėjo/pavežėjimo paslaugoms teikti, įskaitant automobilį, išmaniųjų telefoną ir kt., ir jas prižiūrėti. Taip pat esate atsakingas už visas išlaidas, patirtas teikiant vežėjo/pavežėjimo paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant degalais, mobiliųjų duomenų planų mokesčiais, muito mokesčiais, transporto priemonės nusidėvėjimu, draudimu, atitinkamais pelno arba darbo užmokesčio fondo mokesčiais ir t. t. Atkreipkite dėmesį, kad naudodamiesi „Taxi.lt” programėle galite išnaudoti didelį kiekį mobiliųjų duomenų, todėl siūlome užsisakyti duomenų planą, leidžiantį duomenimis naudotis neribotai arba suteikiantį labai didelį jų kiekį.

4.5. Mokesčiai. Turite teisę prašyti mokesčio kiekvieną kartą patvirtinę keleivį „Taxi.lt” platformoje ir pagal pageidavimą suteikę vežėjo/pavežėjimo paslaugą (t. y. mokesčio). Mokestis apskaičiuojamas remiantis numatytu baziniu mokesčiu, konkrečios kelionės atstumu, kurį nustato GPS įrenginys, ir konkrečios kelionės trukme. Numatytasis bazinis mokestis gali kisti priklausomai nuo vietos rinkos situacijos. Turite teisę imti iš keleivio mažesnį mokestį, nei nurodytasis „Taxi.lt” programėlėje. Tiesa, taikant keleiviui mažesnį mokestį nei nurodytasis „Taxi.lt” programėlėje, „Taxi.lt” mokestis nesumažėja.

4.6. Fiksuota kelionės kaina. Keleiviui gali būti suteiktas pasirinkimas leidžiantis sutikti su fiksuotu kelionės mokesčiu konkrečiai kelionei, kurios pavežėjimo paslaugos tiekėjas esate jūs (pvz., fiksuota kelionės kaina). Fiksuota kelionės kaina keleiviui gali būti norodyta  „Taxi.lt” programėlėje prieš užsakant kelionę, o jums priėmus užsakymą arba kelionės pabaigoje. Mokestis už kelionę bus skaičiuojamas kaip nurodyta 4.6. punkte vietoj fiksuotos kelionės kainos tuomet, keleiviui kelionės metu pakeitus savo kelionės tikslą, dėl eismo ar kitų aplinkybių kelionei užtrukus ženkliai ilgiau nei apskaičiuota, ar kitoms nenumatytoms aplinkybėms turinčioms reikšmingą įtaką kelionei (pvz., naudojamasi keliu ar maršrutu kuriam ar jo daliai taikoma rinkliava).

4.7. Keleivis mokestį už pavežėjimo paslaugas gali sumokėti tiesiogiai jums arba per programėlę, kaip nurodyta šių Bendrųjų sąlygų 6 skyriuje. Jei keleivis mokestį sumoka tiesiogiai, jūsų pareiga yra jį priimti.

4.8. Kvitai. Kiekvieną kartą sėkmingai atlikus pavežėjimo paslaugas, „Taxi.lt” suformuoja ir keleiviui pateikia kvitą, kuriame nurodoma ši informacija: įmonės pavadinimas, veiklos vieta, vairuotojo vardas ir pavardė, vairuotojo nuotrauka(neprivaloma), paslaugos licencijos numeris (jei taikoma), transporto priemonės registracijos numeris, kelionės data, laikas, pradžios ir pabaigos taškai, trukmė ir atstumas bei mokestis, sumokėtas už pavežėjimo paslaugų suteikimą

4.9. Kelionės atšaukimo mokestis ir laukimo mokestis. Keleivis gali atšaukti užsakymą vežėjo/pavežėjimo paslaugai su kuria vairuotojas sutiko per „Taxi.lt” programėlę. Jei vežėjo/pavežėjimo veiklą teikiančioje rinkoje yra taikomas kelionės atšaukimo mokestis, vairuotojui jis priklauso tuo atveju, kai keleivis atšaukia vairuotojo priimtą užsakymą vežėjo/pavežėjimo paslaugai po tam tikro laiko nustatyto „Taxi.lt” programėlėje. Taip pat gali būti taikomas laukimo mokestis, pagal sąlygas, kurios nurodytos „Taxi.lt” programėlėje.

4.10. Jūsų mokestinės prievolės. Sutinkate su tuo, kad įsipareigojate visiškai laikytis visų mokestinių prievolių, kylančių iš taikomų įstatymų, susijusių su vežėjo/pavežėjimo paslaugų teikimu, įskaitant  pajamų mokesčio, socialinio draudimo mokesčio ir kitų taikomų mokesčių sumokėjimą;  visų darbuotojų ir mokesčių registracijos prievolių dėl skaičiavimų, susijusių buhalterine apskaita ir pervedimu į atitinkamas valstybines institucijas pagal galiojančius įstatymus, įvykdymą. Mokesčių inspekcijai mums pateikus pagrįstą prašymą pateikti informaciją apie jūsų veiklą, mes suteiksime mokesčių inspekcijai prieigą prie informacijos apie jūsų veiklą, neviršydami galiojančiuose teisės aktuose numatytų ribų. Be to, jūsų pareiga yra laikytis visų galiojančių mokesčių teisės aktų, taikomų pavežėjimo paslaugų teikimui. Sutinkate atlyginti „Taxi.lt” visus valstybinius mokesčius, reikalavimų sumas, mokėjimus, baudas ir kitas mokestines prievoles, patirtas „Taxi.lt” dėl jūsų neįvykdytų taikomuose mokesčių teisės aktuose numatytų prievolių (įskaitant pajamų mokesčio ir socialinio draudimo mokesčio sumokėjimą).

 1. „Taxi.lt” MOKESČIAI

5.1. Norėdami naudotis „Taxi.lt” paslaugomis, privalote sumokėti mokestį (t. y. „Taxi.lt” mokestį). „Taxi.lt” mokestis mokamas remiantis kiekvieno jūsų atlikto vežėjo/pavežėjimo paslaugos užsakymo mokesčiu. Visi su veikla susiję mokesčiai ar nuolaidos aprašytos bendradarbiavimo sutartyje.

 1. PER PROGRAMĖLĘ ATLIEKAMI MOKĖJIMAI

6.1. Mes galime suteikti keleiviams galimybę sumokėti už vežėjo/pavežėjimo paslaugą tiesiogiai per „Taxi.lt” programėlę (per programėlę atliekamas mokėjimas) kortele, atsiskaitant per operatorių ar kitais mokėjimo būdais). Leidžiate mums veikti kaip jūsų ribotų įgaliojimų prekybos agentas išimtinai siekiant jūsų vardu surinkti keleivio per programėlę sumokėtus mokesčius bei kitus mokesčius. Bet kokia per programėlę atlikta mokėjimo prievolė laikoma įvykdyta mokėjimo atlikimo momentu.

6.2. Neturite teisės atmesti keleivio per programėlę atlikto mokėjimo arba bandyti atkalbėti keleivį nuo mokėjimo per programėlę. Jums be pagrįstos priežasties atsisakius priimti per programėlę atliktą mokėjimą, mes turime teisę pritaikyti jums 20 eurų dydžio sutartinę baudą už kiekvieną atsisakymo atvejį ir (arba), elgesiui kartojantis, užblokuoti jūsų teisę naudotis „Taxi.lt” paslaugomis.

6.3. „Taxi.lt” pasilieka teisę savo nuožiūra platinti nuolaidos kodus(kuponus) savo klientams reklaminiais tikslais. Jūs sutinkate su nuolaidos kodo(kupono) panaudojimo tvarka nepriklausomai ar kelionė apmokama per programėlę ar grynaisiais. Įtarus, kad nuolaidos kodų naudojimas yra apgaulingas, neteisėtas, vairuotojo naudojamas nesilaikant nuolaidos kodų naudojimo taisyklių ir sąlygų, nuolaidos kodas gali būti panaikintas, o neapmokėto skirtumo „Taxi.lt” vairuotojui nekompensuoja.

6.4. Mes nesame įsipareigoję išmokėti jums mokesčio, kurį jums skolingas keleivis, tuo atveju, jei per programėlę atliktas mokėjimas nebuvo įskaitytas dėl netinkamos keleivio kreditinės kortelės arba kitokio pobūdžio mokėjimas atšaukiamas ar neįskaitomas dėl kitų priežasčių.

6.5. Prieš teikdami vežėjo/pavežėjimo paslaugas, privalote įsitikinti, kad paslauga iš tiesų teikiama atitinkamam keleiviui arba, kad keleivis tiesiogiai patvirtino, jog leidžia kitiems keleiviams vykti naudojantis keleivio paskyra.

6.6. Jei mes negalime sumokėti jums mokesčių dėl to, kad nepateikėte savo banko sąskaitos duomenų savo vairuotojo paskyroje arba jei banko sąskaitos duomenys nurodyti neteisingai, tuomet mes tokius mokėjimus laikome 60 dienų. Jei per 60 dienų nuo dienos, kai įgyjama teisė reikalauti šių mokėjimų, nepateikiate mums teisingų banko sąskaitos duomenų, jūsų reikalavimo dėl jums nepervesto mokesčio sumokėjimo terminas laikomas pasibaigusiu.

 1. REITINGAS IR AKTYVUMAS

8.1. Sutinkate su tuo, kad, siekiant užtikrinti aukštos kokybės aptarnavimą ir papildomai paskatinti keleivius, keleiviai galės jums paskirti įvertinimą ir palikti atsiliepimą apie jūsų suteiktų vežėjo/pavežėjimo paslaugų kokybę. Jūsų bendras reitingas bus susietas su jūsų vairuotojo paskyra.

8.2. Be reitingo taip pat matuojame jūsų aktyvumo lygį ir skiriame jums aktyvumo balą, kuris yra paremtas tuo, kiek vežėjo/pavežėjimo paslaugų prašymų priimate, atmetate, ignoruojate ir įvykdote.

8.3. Siekiant teikti patikimas paslaugas keleiviams, mes galime nustatyti mažiausią vidutinį reitingą ir mažiausią aktyvumo balą, kurį vairuotojai privalo pasiekti ir išlaikyti. Jei, gavę atitinkamą pranešimą iš mūsų, per nurodytą laiką nepakeliate savo bendro reitingo ar aktyvumo balo iki mažiausio reikalaujamo lygio, jūsų vairuotojo paskyra automatiškai laikinai arba visam laikui užblokuojama. Paskyrą atblokuojame tai leidus išorinėms aplinkybėms arba nustačius, kad paskyra buvo užblokuota dėl sistemos klaidos ar netikrų atsiliepimų.

 1. SANTYKIAI TARP JŪSŲ, MŪSŲ IR KELEIVIŲ

9.1. Patvirtinate ir sutinkate, jog mes teikiame visuomenės informavimo, o ne vežėjo/pavežėjimo paslaugas. Teikdami „Taxi.lt” platformą bei „Taxi.lt” paslaugas, veikiame kaip platforma, sujungianti keleivius ir vairuotojus bei padedanti jiems našiau keliauti po miestus. Patvirtinate, kad teikiate vežėjo/pavežėjimo paslaugas sutarties dėl keleivių vežimo pagrindu ir pavežėjimo paslaugas teikiate savarankiškai arba per įmonę, vykdydami ekonominę arba profesinę veiklą.

9.2. Patvirtinate, kad tarp jūsų ir mūsų nebuvo ir nebus sudaryta darbo sutartis. Taip pat patvirtinate, kad jūs ir mes nėra įsteigę bendros įmonės arba partnerystės. Negalite veikti kaip mūsų darbuotojas, agentas ar atstovas arba mūsų vardu sudaryti saistančios sutarties. Jei taip numačius privalomiems įstatymams ar dėl kitų priežasčių būsite traktuojamas kaip mūsų darbuotojas, sutinkate nekelti mums reikalavimų, susijusių su šiais numatomais darbo santykiais.

9.3. Negalite perduoti Iš šių Bendrųjų sąlygų ar Sutarties kylančių teisių ir pareigų tretiesiems asmenims.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Privatumo politika vairuotojams

 

Norėdami teikti taksį/pavežimo paslaugas, mes priskiriame prie Jūsų paskyros Jūsų telefono ar planšetės ID numerį, tai reikalinga siekiant įsitikinti, jog nurodytas įrenginys priklauso Jums.

 

 • Kuriuos vairuotoju duomenis mes renkame ir tvarkome?

Taksi automobilio geografinė padėtis, taksi paslaugų teikimo laikas ir vieta;

Įrenginio, kuriame įdiegta Taxi.lt  programinė įranga, identifikavimo duomenys;

 • Vairuotoju duomenų rinkimo tikslas

Mes renkame ir tvarkome vairuotoju duomenis siekiant nustatyti taksi/pavežimo automobilio ir taksi/pavežimo paslaugų teikėjo atitikimą;

Mes perduodame duomenis dėl taksi/pavežimo automobilio geografinės padėties ir telefono numerio klientui tam, kad klientas galėtų gauti taksį/pavežimo paslaugas;

Mes naudojame kontaktinius duomenis tam, kad informuoti klientus apie Taxi.lt  paslaugų atnaujinimus;

 • Asmens duomenų atskleidimas tretiesiems asmenims

Mes neatskleisime Taxi.lt  naudotojų asmens duomenų ar geografinės padėties bet kokiems tretiesiems asmenims ar valstybės institucijoms, išskyrus atvejus kai asmuo, reikalaujantis duomenų atskleidimo turi tam teisinį pagrindą vadovaujantis atitinkamos šalies teisės aktais.

 1. ATSAKOMYBĖ

11.1. „Taxi.lt” platforma teikiama dabartinės būklės, priklausomai nuo prieinamumo. Mes nepareiškiame ir negarantuojame, kad prieiga prie „Taxi.lt” platformos bus nepertraukiama ir be klaidų. Kadangi vežėjo/pavežėjimo paslaugų užsakymas per „Taxi.lt” platformą priklauso nuo keleivių elgsenos, mes negarantuojame jums, kad naudodamiesi „Taxi.lt” platforma sulauksite vežėjo/pavežėjimo prašymų.

11.2. Iki taikomuose įstatymuose numatytos ribos mes, bei mūsų atstovai, direktoriai ir darbuotojai neatsakome už nuostolius ar žalą, patirtus naudojantis „Taxi.lt” paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant: tiesiogine ar netiesiogine žala nuosavybei ar piniginiais nuostoliais; pelno arba planuotų santaupų praradimu; verslo galimybių, sutarčių, kontaktų, gero vardo, reputacijos praradimu arba kitais nuostoliais, susijusiais su verslo pertrūkiu; duomenų praradimu arba netikslumu; kitokio pobūdžio nuostoliais ar žala.

11.3. Mes neatsakome už keleivio arba bendrakeleivių veiksmus ar neveikimą, žalą ar nuostolius, kuriuos jums ar jūsų transporto priemonei savo veiksmais ir neveikimu sukėlė keleivis ar jo bendrakeleiviai.

11.4. Esate visiškai atsakingi už Bendrųjų sąlygų, sutarties ar kitų taikomų įstatymų ar teisės aktų pažeidimus ir, gavę atitinkamą reikalavimą iš mūsų arba valdžios institucijos, privalote nedelsdami sustabdyti savo veiksmus ir ištaisyti tokį pažeidimą. Privalote mums atlyginti tiesioginius ir (arba) netiesioginius nuostolius ir (arba) žalą, pelno praradimą, išlaidas, sankcijas ir baudas, patirtas mūsų dėl jūsų įvykdyto Bendrųjų sąlygų, sutarties arba įstatymų ir teisės aktų pažeidimo. Jei keleivis mums pareiškia reikalavimus dėl jūsų atliktų pavežėjimo paslaugų, privalote mums atlyginti šiuos nuostolius per 7 (septynias) dienas nuo atitinkamo mūsų prašymo gavimo. Mums įgijus teisę pareikšti jums reikalavimus, privalote atlyginti mums visas teisines išlaidas, susijusias su nuostolių įvertinimu ir reikalavimų dėl tokių nuostolių atlyginimo teikimu.

 1. GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Bendrosiose sąlygose tiesiogiai apibrėžtos sąlygos įsigalioja pateikus registracijos paraišką. Sutartys ir kitos sąlygos įsigalioja jums pateikus atitinkamą dokumentą ar pareiškimą ir jums pradėjus ir toliau pratęsus vežėjo/pavežėjimo paslaugų teikimą per „Taxi.lt” platformą.

12.2. Sutartį galite nutraukti bet kuriuo metu, pranešdami “Taxi.lt” bent prieš 7 (septynias) dienas – šiam terminui praėjus, jūsų teisė naudotis „Taxi.lt” platforma ir „Taxi.lt” paslaugomis nutraukiama. „Taxi.lt” gali savo nuožiūra bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties nutraukti sutartį, priežastys surašytos sutartyje.

12.3. „Taxi.lt” turi teisę nedelsdami be išankstinio įspėjimo nutraukti sutartį ir užblokuoti jūsų prieigą prie „Taxi.lt” platformos, jums pažeidus Bendrąsias sąlygas arba sutartį, taikomus įstatymus ar teisės aktus, nepagarbiai neatsiliepus apie „Taxi.lt” arba sukėlus grėsmę „Taxi.lt” prekės ženklui, reputacijai ar verslui, kai tai savo nuožiūra nustato „Taxi.lt”. Minėtais atvejais galime savo nuožiūra uždrausti jums registruoti naują vairuotojo paskyrą.

12.4. Taip pat galime nedelsdami užblokuoti jūsų prieigą prie „Taxi.lt” platformos ir „Taxi.lt” vairuotojo paskyros tiriamajam laikotarpiui, jei įtariame jus pažeidus sutartį ar sukčiavus. Paskyra atblokuojama tyrimui panaikinus šiuos įtarimus.

12.5. Siekdami visiems keleiviams suteikti aukščiausios kokybės aptarnavimą, stebime vairuotojų veiklą „Taxi.lt” platformoje. Jums neįvykdžius minimalių aptarnavimo reikalavimų, tokių kaip minimalus reitingas ar aktyvumo balas, turime teisę nedelsdami be išankstinio įspėjimo nutraukti sutartį.

 1. PAKEITIMAI

13.1. Visi sutarties pakeitimai įsigalioja jums juos pateikus el. paštu, per „Taxi.lt” programėlę ar „Taxi.lt” vairuotojo paskyrą ir toliau pratęsus vežėjo/ pavežėjimo paslaugų teikimą.

13.2. Keisdami Bendrąsias sąlygas, svetainėje (www.taxi.lt) paskelbiame atnaujintą versiją, pranešę apie tai prieš 3 (tris) dienų. Jei toliau naudojatės „Taxi.lt” paslaugomis, laikome, kad sutinkate su atnaujintomis sąlygomis.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jei Bendrųjų sąlygų nuostata laikoma neįgyvendinama, šalys pakeičia atitinkamą nuostatą vykdytina nuostata, apytiksliai atitinkančia keičiamos nuostatos tikslą ir ekonominį poveikį.

Bendrosios sąlygos įsigalioja 2020 01 01